Baptista egyház - Pünkösdi Egyház Debreceni Élet Gyülekezet3

Elnevezés: Pünkösdi Egyház Debreceni Élet Gyülekezet3
Tudnivalók, információk: A gyülekezet pásztora: Kiss József
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet és
egyúttal élő közvetítés az interneten, ami a Weboldalon megtekinthető.
Minden vasárnap 10 órától a gyerekeknek (0-14 évesig) gyermek Istentisztelet 3 korosztályra bontva.
Ifjúsági alkalmak (15 éves kortól 25 éves korig) minden pénteken 18 órától, amit Varga Vince tart.
Weboldal: http://www.eletgyulekezet.hu/hu/
Címe: 4029 Debrecen, Bocskai tér 10. szám Térkép
Kapcsolattartó neve: Hunyadi Tamás
Kapcsolattartói telefonszám: +36-70-3353305
Az egyház neve: Baptista egyház
Az egyházról amit tudni lehet: A kétezer éves keresztyénség törzsén a reformációval egy időben jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mai utódai vagyunk. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkezetek Svájcból az első baptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. A népegyházi protestáns hittestvérektől a baptistákat az különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban a baptisták az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik szervezett formában a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma.
Az egyház weboldala: http://www.baptista.hu/